M
A
P
A

R
E
F
E
R
E
N
C
Í

Projekce / Realizace gastroprovozů

úcta k člověku
a respekt k prostoru

CZENDE
Hotel International, restaurace Harvest – Praha

Koulova 1501/15, 160 45 Praha

Rozsah dodávky technologií:
– Mycí sestava