M
A
P
A

R
E
F
E
R
E
N
C
Í

Commercial kitchen
design / supply

úcta k člověku
a respekt k prostoru

CZENDE
 • 1 Andaz show kitchen 1
  Hotel Andaz Prague
  Show kitchen

 • 2 Andaz show kitchen 2
  Hotel Andaz Prague
  Show kitchen

 • 3 Andaz show kitchen 3
  Hotel Andaz Prague
  Show kitchen

 • 4 Andaz show kitchen
  Hotel Andaz Prague
  Show kitchen

 • 5 Andaz Bar 1
  Hotel Andaz Prague
  Bar

 • 6 Andaz Bar 2
  Hotel Andaz Prague
  Bar

 • 7 Andaz kitchen
  Hotel Andaz Prague
  Main kitchen

 • 8 Andaz kitchen
  Hotel Andaz Prague
  Main kitchen