M
A
P
A

R
E
F
E
R
E
N
C
Í

Projekce / Realizace gastroprovozů

úcta k člověku
a respekt k prostoru

CZENDE
Hotel Hilton Prague, konferenční centrum

Pobřežní 1, 186 00 Praha 8