M
A
P
A

R
E
F
E
R
E
N
C
Í

Commercial kitchen
design / supply

úcta k člověku
a respekt k prostoru

CZENDE

Contact us

info@gastromartin.com
Tel./Fax: +420 224 817 337

Imprint:

Company headquarters

Gastromartin spol. s r.o.

Urxova 5
186 00 Praha 8 – Karlín

IČO: 44797729, DIČ:CZ44797729

Registrovaná u Městského soudu v Praze dne 30.12.1991, spisová značka C 6614.

Bank connection:

č.ú.: 91449101/0100

Sales and service

Mgr. Bibiána Vaššová

+420 775 693 341
prodej@gastromartin.com

Mon-Fri 8-16

Design

Ing. Ivana Masaříková

+420 775 693 342
projekt@gastromartin.com

Executive director

Ing. Miroslava Střelcová

manager@gastromartin.com